„SZCZYPTA” HISTORII
Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT) jest organizacją o najbogatszych tradycjach w Polsce. To stowarzyszenie kulturalno – sportowe promuje taniec, jako sztukę, która oddziałuje bezpośrednio na każdego z nas. Uczy szacunku i pokory, wychowuje, a zarazem daje niespotykaną przyjemność czerpania i dzielenia się nim.
Rozwój tańca towarzyskiego w Polsce, w dużej mierze, wiąże się z postacią prof. Mariana Wieczystego, który przez te wszystkie lata stał się ikoną tej dziedziny. Jego pionierska praca w tańcu turniejowym przyczyniła się do powstania w 1957 roku pierwszych oddziałów wojewódzkich, w tym w Olsztynie, który z czasem przyjął miano „stolicy tańca”.
Z okręgiem Warmińsko – Mazurskim związanych jest wiele nazwisk, które poprzez swoją ciężką pracę stanęli na piedestale. Przełom lat 70 – tych i 80 – tych, dał początek złotych dziesięcioleci tańca towarzyskiego w Olsztynie. Stał się jego domeną. W każdych mistrzostwach do połowy lat 90-tych zawsze było kilka olsztyńskich par w finale. Olsztyn przez 20 lat posiadał tytuł Mistrza Polski. Jako jedyny wszedł w XXI wiek z ogromną ilością par zawodowych. Spowodowało to, że w mieście było największe zagęszczenie Mistrza Polski na metr kwadratowy!
Tak powoli rozpoczynały się dekady tanecznego Olsztyna, przez które przewinęły się rzesze wybitnych trenerów i tancerzy. Wszyscy nadal są bardzo aktywni. Szkolą pary taneczne na terenie całej Polski.
Profesor Marian Wieczysty zawsze dążył do pełnego wykształcenia swoich studentów. Tylko w pełni zdobyte kwalifikacje pozwolą bez błędnie przekazywać wiedzę na temat tej dziedziny z pokolenia na pokolenie. W dobie pełnej cyfryzacji społeczeństwa umożliwiającego łatwy dostęp do przyspieszonych kursów na „instruktora tańca”, często nie dostrzegamy różnic w przyswojonej wiedzy. Ileż jej na temat tańca musi posiadać „instruktor”, który ukończył tygodniowy kurs przez Internet, a ile instruktor, który przez kilkadziesiąt lat czynnie uprawiał właśnie ten sport. Nie zapominajmy, by przed zapisaniem się na kurs tańca dokładnie sprawdzić kompetencje instruktora, byśmy mogli bezpiecznie i w pełni świadomi nabywać nowych umiejętności.
ILOŚĆ TYTUŁÓW MISTRZA POLSKI PRZYPADAJĄCA NA MIASTA:
OLSZTYN – 40
WARSZAWA – 33
KRAKÓW – 24