Kim jest członek wspierający?
Członek wpierający- osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana realizacją celów PTT.

Korzyści z tytułu członka wspierającego:

– umieszczenie loga członka na stronie internetowej www.wmptt.pl z przekierowaniem na własną witrynę
– współorganizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecznych
– możliwość zgłaszania swoich zawodników do rywalizacji tanecznej w ramach PTT
– możliwość promocji swoich produktów/usług podczas turniejów PTTWM
– możliwość wykorzystania eventów PTT na własnych materiałach prasowych, stronie www, fanpage
– uczestniczenie w pracach PTT, organizowanych szkoleniach i innych formach działania, wynikających z realizacji celów statutowych
– możliwość otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń PTT, zgodnie z odpowiednimi regulaminami
– posiadanie legitymacji członkowskiej oraz odznaki organizacyjnej
– zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów, dotyczących działalności PTT
Wysokość składki członkowskiej: 500 zł/ rok

Członek Wspieający Kontakt
Klub „Wika” Olsztyn 502097766, 780006666
Klub „Muza” Olsztyn 691362196
Studio Tańca ARS Działdowo
Klub tańca „Miraż” 604438767