• Turniej Tańca OLT Powitanie Lata 2024
 • Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT

  Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT zgodnie z Uchwałą nr 2/2024 z dn.11.04.2024 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT na dzień 11.05.2024 r.( sobota)

  I termin – godz.10.00
  II termin – godz.10.30

  Miejsce zebrania: ST Przemienieccy ul. Jaroszyka 3 w Olsztynie

  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków , protokolanta
  5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
  6. Zatwierdzenie porządku obrad
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
  8. Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2023:
  a) Zarządu Okręgu
  b) sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w okres( skarbnik Okręgu)
  c) z działalności Komisji Rewizyjnej OW-M PTT
  d) z działalności Sądu Koleżeńskiego O W-M PTT
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami
  10. Uzupełnienie władz Okręgu wynikającego z wakatu
  11. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu wakatu w składzie Zarządu Okręgu
  12. Wolne wnioski
  13.Zakończenie Walnego Zebrania

 • Mistrzostwa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i OTTT Mazury 2023

 • Szkolenia z Mistrzem

  Mamy przyjemność zaprosić państwa na kolejną odsłonę „Szkolenia z Mistrzem”!!!

  Nasze zaproszenie przyjęła jedna z najlepszych polskich tancerek i trenerek Pani Dorota Samsel Trętowska🫶

  Dorota Samsel Trętowska pochodzi z Olsztyna. W swojej bogatej karierze posiada niezliczoną ilość tytułów w tym: Mistrzyni Polski w 10 tańcach, 2 miejsce na Mistrzostwach Polski w stylu standard. W zawodowcach: 3 krotna Mistrzyni Polski, finalistka międzynarodowych turniejów tańca, 7 miejsce na Mistrzostwach Świata!

  Temat szkolenia: Sylwetka, koordynacja ruchowa i energia w tańcu.

  Data: niedziela 23.04

  Miejsce: Dance Station, Warszawska 66, Olsztyn

  Godzina: 10.00-12.30 (3x45minut zajęć)

  Koszt: dla członków WMPTT 50zl/osoby ,pozostali 100zl. Zgłoszenia przez trenerów.

  Zapraszamy!!!