Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT zgodnie z Uchwałą nr 2/2024 z dn.11.04.2024 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT na dzień 11.05.2024 r.( sobota)

I termin – godz.10.00
II termin – godz.10.30

Miejsce zebrania: ST Przemienieccy ul. Jaroszyka 3 w Olsztynie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków , protokolanta
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
6. Zatwierdzenie porządku obrad
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2023:
a) Zarządu Okręgu
b) sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w okres( skarbnik Okręgu)
c) z działalności Komisji Rewizyjnej OW-M PTT
d) z działalności Sądu Koleżeńskiego O W-M PTT
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Uzupełnienie władz Okręgu wynikającego z wakatu
11. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu wakatu w składzie Zarządu Okręgu
12. Wolne wnioski
13.Zakończenie Walnego Zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *